Prio ansiktsregist.

Används för att ställa in skärpan med högre prioritet för ansikten som är registrerade med [Ansiktsregistrering].

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Prio ansiktsregist.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Skärpan ställs in med högre prioritet för ansikten som är registrerade med [Ansiktsregistrering].
Av:
Skärpan ställs in utan att prioritera registrerade ansikten högre.

Tips

  • Gör följande inställningar för att använda [Prio ansiktsregist.]-funktionen.
    • [Anskts-/ögonpr i AF] under [St. in ansik./öga AF]: [På]
    • [Motivavkänning] under [St. in ansik./öga AF]: [Människa]