Smartphone-ansl.

Du kan justera inställningar för smartphoneanslutning.
  1. MENU(Nätverk) → [Smartphone-ansl.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Smartphone-ansl.:
Används för att ställa in om kameran ska anslutas till en smartmobil. ([På] / [Av])
Anslutning:
Används för att visa den QR Code eller SSID-adress som behövs för att ansluta kameran till smartphonen.
Ans. str. stängs AV:
Används för att ställa in om Bluetooth-anslutningar från en smartphone ska godkännas när kameran är avstängd. ([På] / [Av])
Fjärrtagningsins.:
Används för att konfigurera inställningar för bilder som sparas vid fjärrfotografering med en smartmobil. ([Dest. för spara stillb.] / [Storlek spara bild] / [RAW+J spara bild])
Alltid ansluten:
Används för att ställa in om kameran alltid ska anslutas till en smartmobil som tidigare har varit ansluten. ([På] / [Av])
Om inställningen är satt till [På] behöver du inte utföra anslutningsförfarandet på kameran på nytt när kameran väl har anslutits till din smartphone en gång. Om inställningen är satt till [Av] behöver du ansluta kameran och din smartphone manuellt när du vill ansluta dem.

OBS!

  • Om punkten [Alltid ansluten] är inställd på [På], blir effektförbrukningen högre än när den är inställd på [Av].