HDMI-inställningar: TC-utmatning (filmer)

Används för att ställa in om tidskodsinformationen (TC) ska läggas på ovanpå utsignalen via HDMI-utgången när signalen matas ut till andra apparater för professionellt bruk.
Med denna funktion läggs tidskodsinformation till för HDMI-utsignalen. Tidskodsinformationen överförs som digitala data, och inte som en bild som visas på skärmen. Den anslutna apparaten kan sedan använda dessa digitala data för att läsa tidsinformationen.

  1. MENU (Installation) → [HDMI-inställningar][TC-utmatning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Tidskod matas ut till andra apparater.
Av:
Tidskod matas inte ut till andra apparater.

OBS!

  • När punkten [TC-utmatning] är inställd på [På] kan det hända att bilden inte matas ut på rätt sätt till en TV eller en ansluten inspelningsapparat. Ställ i så fall in punkten [TC-utmatning][Av].