Autoprogram

Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet).

Det går att ställa in olika tagningsfunktioner som t.ex. [ISO].
  1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen för att välja tagningsläget för stillbilder.
  2. MENU (Kamerainst.1)[Fotoläge][Autoprogram].
  3. Ställ in tagningsfunktionerna på önskade inställningar.
  4. Ställ in skärpan och ta bilden.

Programflyttning

När blixten inte används går det att ändra bländar- och slutartidskombinationen utan att ändra vad kameran bedömer som korrekt exponering.

Vrid på manöverratten för att välja bländar- och slutartidskombination.

  • (Autoprogram) på skärmen ändras till (programflyttning) när du vrider på manöverratten.
  • För att stänga av programflyttningen sätter du tagningsläget till något annat läge än [Autoprogram] eller stänger av kameran.

OBS!

  • Det kan hända att programflyttning inte går att använda beroende på den omgivande ljusstyrkan.
  • Sätt tagningsläget till något annat läge än [Autoprogram] eller stäng av kameran om du vill ångra inställningen.
  • När ljusstyrkan ändras, ändras även bländaren och slutartiden, medan förflyttningsgraden bibehålls.