Ansluta till en dator

 1. Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i kameran.
 2. Slå på kameran och datorn.
 3. Kontrollera att punkten [USB-anslutning] under (Installation) är inställd på [Massminne].
 4. Anslut kameran till datorn med USB-kabeln (medföljer).
  • Anslut USB-kabeln till USB Type-C-uttaget på kameran.
  • Den allra första gången kameran ansluts till datorn kan det hända att en procedur för att upptäcka kameran startar automatiskt på datorn. Vänta i så fall tills den proceduren är klar.
  • Om du ansluter produkten till datorn med hjälp av USB-kabeln när [USB-strömförsörjn.] är inställd på [På] förses produkten med spänning från datorn. (Standardinställning: [På])
  • Använd kabeln USB Type-C (medföljer) eller en standard-USB-kabel.
  • Använd en SuperSpeed USB 5Gbps (USB-3.2)-kompatibel dator och en USB Type-C-kabel (säljs separat) för högre kommunikationshastighet.

OBS!

 • Undvik att slå på/stäng av datorn, starta om den, eller väcka den från viloläge medan en USB-anslutning är upprättad mellan datorn och kameran. Det kan leda till fel på dem. Koppla bort kameran från datorn innan du slår på/stänger av datorn, startar om den eller väcker den från viloläge.