Panorering

Används för att skapa en enda panoramabild genom att sammanställa en serie bilder som tas medan man panorerar med kameran.

 1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen för att välja tagningsläget för stillbilder.
 2. MENU(Kamerainst.1) → [Fotoläge][Panorering].
 3. Rikta kameran mot motivet.
 4. Håll avtryckaren halvvägs nedtryckt och rikta kameran mot den ena änden av den önskade panoramakompositionen.
  • Det går att ändra tagningsriktningen före tagningen med hjälp av manöverratten.

  Figur som visar vilken del som inte kommer att tas med

  (A) Denna del kommer inte med i bilden.
 5. Tryck ner avtryckaren helt.
 6. Panorera med kameran till slutet av riktmärket i den riktning som visas på skärmen.

  Figur som visar riktmärket


  (B) Riktmärke

OBS!

 • Om man inte hinner panorera över hela bildvinkeln för panoramabilden inom den inställda tiden uppstår det ett grått område i kompositbilden. Om det skulle inträffa, så svep fortare med produkten för att fånga hela panoramabilden.
 • När [Brett] är valt för punkten [Panorama: Storlek], kan det hända att det inte går att fånga hela bildvinkeln för panoramabilden inom den inställda tiden. Prova i så fall att ändra inställningen för [Panorama: Storlek] till [Standard] och ta om bilden.
 • Eftersom flera olika bilder fogas samman kan det hända att delen runt fogen inte blir smidigt lagrad i somliga fall.
 • Om det förekommer ljuskällor som flimrande lysrör i bilden, kan det hända att ljusstyrkan och färgerna i den sammansatta bilden inte blir konstanta.
 • Om vinkeln som helhet för panoramabilden är väldigt annorlunda i fråga om ljusstyrka och skärpa än vinkeln som är låst med AE/AF-låsfunktionen, kan det hända att tagningen misslyckas. Ändra i så fall vinkeln som är låst med AE/AF-låsfunktionen och ta om bilden.
 • Följande sorters motiv lämpar sig inte för tagning i panoreringsläget:
  • Motiv som rör sig.
  • Motiv som är alltför nära produkten.
  • Motiv som innehåller vidsträckta, likartade mönster som himlen, en sandstrand eller en gräsmatta.
  • Motiv som ändrar sig hela tiden, som vågor eller vattenfall.
  • Motiv vars ljusstyrka är väldigt annorlunda än omgivningen, t.ex. solen eller en glödlampa.
 • Det kan hända att en panoramabildstagning avbryts i följande fall:
  • Om man panorerar för fort eller för långsamt med kameran.
  • Om kameran skakar för mycket.
 • Under panoreringen tas en serie bilder och slutaren fortsätter klicka tills tagningen är klar.
 • Följande funktioner går inte att använda i panoreringsläget:
  • Anskts-/ögonpr i AF
  • Ansprio i mltimätn
  • DRO/Auto HDR
  • Bildeffekt
  • Bildprofil
  • Försköningseffekt
  • Långexp.brusred
  • Spårningsfunktion
  • Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen
  • Matningsläge
  • Ljus övervakning
 • Inställningarna för följande funktioner är fast inställda i panoreringsläget:
  • Punkten [ISO] är fast inställd på [ISO AUTO].
  • Punkten [Fokusområde] är fast inställd på [Brett].
  • Punkten [Hög-ISO brusred] är fast inställd på [Normal].
  • Punkten [Blixtläge] är fast inställd på [Blixt av].