Zebrainställning

Om ljusstyrkenivån för en del av bilden uppfyller den inställda IRE-nivån visas ett zebramönster över den delen av bilden. Använd zebramönstret som vägledning för att justera ljusstyrkan.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Zebrainställning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Zebravisning:
Används för att välja om zebramönstret ska visas.
Zebranivå:
Används för att justera ljusstyrkenivån för zebramönstret.

Tips

  • Det går att registrera värden för kontroll av korrekt exponering och överexponering, samt ljusstyrkenivån för [Zebranivå]. Inställningarna för bekräftelse av korrekt exponering och överexponering för [Special1] respektive [Special2] med standardinställningarna.
  • För att kontrollera korrekt exponering ställer man in ett standardvärde och ljusstyrkenivåområdet. Ett zebramönster visas över delar som hamnar inom det inställda området.
  • För att kontrollera överexponeringen ställer man in ett minimivärde för ljusstyrkenivån. Zebramönstret visas över områden vars ljusstyrkenivå är lika med eller högre än det inställda värdet.

OBS!

  • Zebramönstret visas inte på enheter som är anslutna via HDMI.