Använda Fn (funktion)-knappen (funktionsmeny)

Funktionsmenyn är en meny med tolv funktioner som visas längst ner på skärmen när du trycker på Fn (funktion)-knappen i tagningsläge. Du kan komma åt funktioner som du använder ofta snabbare genom att registrera dem på funktionsmenyn.


Tips

 • Det går att registrera tolv funktioner på funktionsmenyerna för stillbildstagning och filminspelning.
 • Du kan hämta funktioner snabbare genom att använda specialknappsfunktionen och tilldela funktioner som används ofta till önskade knappar, i tillägg till funktionsmenyn. Se relaterade funktioner under ”Relaterade avsnitt” längst ner på den här sidan.
 1. Tryck på Fn (Funktion)-knappen i tagningsläge.

 2. Välj önskad funktion genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.

 3. Välj önskad inställning genom att vrida på styrratten, och tryck sedan i mitten på styrratten.
  • Somliga funktioner går att fininställa med hjälp av manöverratten.

För att justera inställningar via de särskilda inställningsskärmarna

Välj önskad funktion i steg 2, och tryck sedan i mitten på styrratten. Den särskilda inställningsskärmen för den funktionen tänds. Följ manöverguiden (A) för att justera inställningarna.

Figur som visar var manöverguiden visas


Ändra funktionerna på funktionsmenyn (Inst. funktionsmeny)

Nedan visas proceduren för att ändra [Matningsläge] på funktionsmenyn för stillbilder till [Rutnät].

 • Om du vill ändra filmfunktionsmenyn väljer du ett alternativ på filmfunktionsmenyn i steg 2.
 1. MENU → (Kamerainst.2) → [Inst. funktionsmeny].
 2. Välj (Matningsläge) bland de tolv alternativen på funktionsmenyn för stillbilder med ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten och tryck sedan i mitten.
 3. Gå till skärmen [Visning/Auto. granskning] med hjälp av vänster/höger sida på styrratten. Välj sedan [Rutnät] och tryck i mitten på styrratten.
  • (Rutnät) visas där (Matningsläge) tidigare visades på funktionsmenyn.