Självutlös. (kont.)

Används för att ta inställt antal bilder med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned. Sedan går det att välja den bästa bilden bland bilderna som tagits.

  1. Tryck på / (Matningsläge) på styrratten → [Självutlös. (kont.)].
    • Det går även att ställa in matningsläget genom att välja MENU (Kamerainst.1) → [Matningsläge].
  2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.
  3. Ställ in skärpan och ta bilden.

    Självutlösarlampan börjar blinka, det hörs ett pip, och bilder tas efter det inställda antalet sekunder. Det inställda antalet bilder tas i en följd.

Menypunktsdetaljer

Kameran tar till exempel 3 bilder 10 sekunder efter det att man trycker på avtryckaren när [Självut. (kont.): 10 sek. 3 bilder] är valt.

Självut. (kont.): 10 sek. 3 bilder
Självut. (kont.): 10 sek. 5 bilder
Självutlösare(kont.): 5 sek. 3 bild.
Självutlösare(kont.): 5 sek. 5 bild.
Självutlösare(kont.): 2 sek. 3 bild.
Självutlösare(kont.): 2 sek. 5 bild.

Tips

  • Tryck en gång till på avtryckaren eller tryck på / (Matningsläge) på styrratten för att stoppa självutlösarens nedräkning.
  • Tryck på / (Matningsläge) på styrratten och välj (Enkeltagning) för att stänga av självutlösaren.