Bättre autojustering

Kameran upptäcker automatiskt scentypen vid tagningen. I det här läget tar kameran klara och tydliga bilder även för mörka scener och scener i motljus.

I svag belysning eller i motljus kan det hända att kameran tar flera bilder om det behövs för att skapa en kompositbild, t.ex. för att ta bilder med högre kvalitet än i det intelligenta autoläget.
 1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen för att välja tagningsläget för stillbilder.
 2. MENU (Kamerainst.1) → [Fotoläge][Bättre autojustering].
 3. Rikta kameran mot motivet.
  När kameran upptäcker scentypen tänds motsvarande scenigenkänningsikon på skärmen.Vid behov visas även den lämpligaste tagningsfunktionen för den upptäckta scentypen, samt hur många gånger slutaren kommer att utlösas.

 4. Ställ in skärpan och ta bilden.
  När kameran tar flera bilder väljer den sedan automatiskt ut den bästa bilden och sparar den. Det går även att spara alla bilderna genom att ställa in punkten [Bätt. autojus. Bildext.].

OBS!

 • När produkten används för att skapa kompositbilder tar lagringsprocessen längre tid än vanligt.När så är fallet hörs det flera slutarklick, men bara en enda bild lagras.
 • Produkten kan inte upptäcka scentypen när någon av de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen används.
 • Det kan hända att produkten inte upptäcker scentypen på rätt sätt under somliga tagningsförhållanden.
 • När punkten [Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG], kan produkten inte skapa några kompositbilder.
 • I [Bättre autojustering]-läget ställs de flesta funktionerna in automatiskt och går inte att ändra själv.