Inspelning av slow motion/quick motion-filmer (S&Q-inställning.)

Det går att spela in ögonblick som inte går att uppfatta med blotta ögat (slow motion-inspelning), eller fenomen som utspelar sig över lång tid som en komprimerad film (quick motion-inspelning). Det går t.ex. att spela in intensiva sportscener, ögonblicket när en fågel börja flyga, en blomma som slår ut, eller hur molnen eller stjärnorna rör sig över himlen.
Filmen spelas in i XAVC S HD-format. Ljudet blir inte inspelat.

 1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen (A) för att välja inspelning i slow motion/quick motion.
  Varje gång du trycker på knappen växlar tagningsläget i ordningen stillbildstagning, filminspelning och inspelning i slow motion/quick motion.

  Figur som visar var stillbild/film/S&Q-knappen sitter

 2. MENU → (Kamerainst.2) → [Fotoläge] → och välj önskad inställning för slow motion/quick motion (Autoprogram, Bländarprioritet, Slutarprioritet eller Manuell exponering).
 3. Select MENU → (Kamerainst.2)→[S&Q-inställning.] och välj önskade inställningar för [Inspelningsinst.] och [Bildhastighet].
 4. Tryck på MOVIE (film)-knappen för att starta inspelningen.
  • Tryck på MOVIE-knappen igen för att avsluta inspelningen.

Menypunktsdetaljer

Inspelningsinst.:
Används för att ställa in filmens bildrutehastighet.
Bildhastighet:
Används för att ställa in bildrutehastigheten för tagningen.

Uppspelningshastighet

Uppspelningshastigheten varierar på nedanstående sätt beroende på inställningarna för punkterna [Inspelningsinst.] och [Bildhastighet].

När punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC

Bildhastighet Inspelningsinst.: 24p Inspelningsinst.: 30p Inspelningsinst.: 60p
120fps 5 gånger långsammare 4 gånger långsammare -
60fps 2,5 gånger långsammare 2 gånger långsammare Normal uppspelningshastighet
30fps 1,25 gånger långsammare Normal uppspelningshastighet 2 gånger så fort
15fps 1,6 gånger så fort 2 gånger så fort 4 gånger så fort
8fps 3 gånger så fort 3,75 gånger så fort 7,5 gånger så fort
4fps 6 gånger så fort 7,5 gånger så fort 15 gånger så fort
2fps 12 gånger så fort 15 gånger så fort 30 gånger så fort
1fps 24 gånger så fort 30 gånger så fort 60 gånger så fort

När punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på PAL

Bildhastighet Inspelningsinst.: 25p Inspelningsinst.: 50p
100fps 4 gånger långsammare -
50fps 2 gånger långsammare Normal uppspelningshastighet
25fps Normal uppspelningshastighet 2 gånger så fort
12fps 2,08 gånger så fort 4,16 gånger så fort
6fps 4,16 gånger så fort 8,3 gånger så fort
3fps 8,3 gånger så fort 16,6 gånger så fort
2fps 12,5 gånger så fort 25 gånger så fort
1fps 25 gånger så fort 50 gånger så fort
 • När punkten [Bildhastighet] är inställd på [120fps]/[100fps], går det inte att ställa in [Inspelningsinst.][60p]/[50p].

Tips

 • Se ”Inspelningsbar tid för filmer” för en uppskattning av ungefär hur länge det går att spela in.
 • Bittalet för inspelade filmer varierar beroende på inställningarna för punkterna [Bildhastighet] och [Inspelningsinst.].

OBS!

 • Vid inspelning i slow motion blir slutartiden kortare vilket kan medföra att det inte går att få rätt exponering. Sänk i så fall bländarvärdet eller ställ in ISO-känsligheten på ett högre värde.
 • Följande funktioner går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion.
  • [TC Run] under [TC/UB-inställningar]
  • [TC-utmatning] under [HDMI-inställningar]
  • [Välj 4K-utmatning]