Zoomhast. spak

Används för att ställa in zoomhastigheten vid användning av W/T (zoom)-reglaget på kameran. Detta går att ställa in separat för tagning i standbyläge och filminspelning.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Zoomhast. spak] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Zoomhastighet :
Används för att ställa in zoomhastigheten under standbyläge för tagning. (1 (Långsam) till 8 (Snabb))
Zoomhastighet :
Används för att ställa in zoomhastigheten under filminspelning. (1 (Långsam) till 8 (Snabb))

Tips

  • Om en hög hastighet är satt för standbyläge för tagning och en låg hastighet är satt för filminspelning kan bildvinkeln ändras snabbt under standbyläge för tagning och långsamt under filminspelning.

OBS!

  • Zoomhastigheten ändras inte när du använder objektivets zoomring eller zoomspaken på motorzoomobjektivet.
  • Om du ökar zoomhastigheten kan det hända att ljudet av zoomfunktionen spelas in.
  • Även om inställningsvärdet för zoomhastigheten är detsamma, varierar den faktiska zoomhastigheten beroende på det monterade objektivet.