Kontroll av kameran och medföljande tillbehör

Siffrorna inom parentes anger antalet delar.

 • Kamera (1)
 • AC-adapter (1)

  AC-adapterns typ kan variera i olika länder och områden.

 • Nätkabel (1)* (medföljer i somliga länder och områden)

  *Det kan hända att kameran levereras med flera olika nätkablar. Använd i så fall rätt kabel för det land/område där du befinner dig.

 • NP-FW50 Uppladdningsbart batteripaket (1)

 • USB Type-C-kabel (USB 2.0) (1)

 • Vindskydd (1) (monterat på vindskyddsadaptern)

 • Vindskyddsadapter (1)
 • Axelrem (1)

 • Husskydd (1)
  Endast för ZV-E10

 • Startguide (1)
 • Referensmaterial (1)