Pekfunktion

Används för att ställa in om bildskärmens pekfunktioner ska vara aktiverade eller inte.

  1. MENU (Installation) → [Pekfunktion] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Används för att aktivera pekskärmen.
Av:
Stänger av pekfunktionen.