Tyst tagning (stillbild)

Det går att ta bilder utan att det hörs några slutarklick.

 1. MENU (Kamerainst.2) → [Tyst tagning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Det går att ta bilder utan att det hörs några slutarklick.
Av:
[Tyst tagning]-funktionen stängs av.

OBS!

 • Använd [Tyst tagning]-funktionen på eget ansvar, och ta noga hänsyn till andra människors integritet och rätt att inte vilja avbildas.
 • Även om punkten [Tyst tagning] är inställd på [På] fungerar inte kameran helt ljudlöst.
 • Även om punkten [Tyst tagning] är inställd på [På] hörs det manöverljud i samband med bländar- och skärpeinställningen.
 • När man tar stillbilder med [Tyst tagning]-funktionen med en låg ISO-känslighet inställd och riktar kameran mot en stark ljuskälla, kan det hända att områden med hög intensitet på bildskärmen blir lagrade med mörkare toner.
 • När kameran är avstängd kan det hända att det hörs slutarklick i sällsynta fall. Detta beror inte på något fel.
 • Det kan hända att det uppstår förvrängningar i bilden som beror på att motivet rör sig eller att kameran inte hålls stilla.
 • När man tar bilder under ögonblicklig belysning eller i flimrande belysning, t.ex. blixtljus från andra kameror eller lysrör, kan det uppstå ränder i bilden.
 • Om du vill stänga av pipljuden som hörs när skärpan har ställts in för motivet eller när självutlösaren används, så ställ in punkten [Ljudsignaler][Av].
 • Även om [Tyst tagning] är satt till [På] kan det höras slutarljud i följande fall:
  • När du fotograferar vit standardfärg för anpassad vitbalans
  • När du registrerar ansikten med [Ansiktsregistrering]
 • Det går inte att välja [Tyst tagning] när tagningsläget är satt till något annat läge än [Autoprogram], [Bländarprioritet], [Slutarprioritet] eller [Manuell exponering].
 • När punkten [Tyst tagning] är inställd på [På] går följande funktioner inte att använda:
  • Blixttagning
  • Auto HDR
  • Bildeffekt
  • Långexp.brusred
  • e-främre ridåslutare
  • Bätt. autojus. Bildext.
  • BULB-tagning
 • Den kortaste tiden innan det går att börja ta bilder efter det att kameran slagits på förlängs med ungefär en halv sekund.