Bländare förhndsvis.

När man trycker in den knapp som funktionen [Bländare förhndsvis.] är inställd för och håller den intryckt, stegas bländaren ner till det inställda bländarvärdet så att det går att kontrollera suddighetsgraden innan tagningen.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Spec.knapp] → ställ in funktionen [Bländare förhndsvis.] för önskad knapp.
  2. Kontrollera bilden genom att trycka på den knapp som funktionen [Bländare förhndsvis.] är inställd för.

Tips

  • Det går visserligen att ändra bländarvärdet under förhandsgranskningen, men motivet kan komma att bli oskarpt om du väljer en ljusare bländare. I så fall rekommenderar vi att du ställer in skärpan igen.