Bluetooth-fjärrkntr.

Du kan manövrera kameran via en Bluetooth-fjärrkontroll (säljs separat). För närmare information om kompatibla fjärrkontroller, se Sony-webbplatsen för ditt område eller kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

Välj MENU (Nätverk) → [Bluetooth-inst.][Bluetooth-funktion][På] i förväg. Se även handledningen till Bluetooth-fjärrkontrollen.

 1. På kameran väljer du MENU (Nätverk) → [Bluetooth-fjärrkntr.][På].
  • Om ingen Bluetooth-apparat är hopparad med kameran för ögonblicket visas skärmen för hopparning som beskrivs i steg 2.
 2. På kameran väljer du MENU (Nätverk) → [Bluetooth-inst.][Ihopparning] för att tända hopparningsskärmen.
 3. Utför hopparningen på Bluetooth-fjärrkontrollen.
  • Se handledningen till Bluetooth-fjärrkontrollen för närmare detaljer.
 4. Välj [OK] på kameran på bekräftelseskärmen för Bluetooth-anslutningen.
  • Hopparningen är därmed klar, och nu går det att styra kameran med Bluetooth-fjärrkontrollen. När väl hopparningen har utförts en gång går det att ansluta Bluetooth-fjärrkontrollen igen senare genom att ställa in [Bluetooth-fjärrkntr.][På].

Menypunktsdetaljer

:
Fjärrstyrning med Bluetooth-fjärrkontroll möjlig.
Av:
Fjärrstyrning med Bluetooth-fjärrkontroll ej möjlig.

Tips

 • Bluetooth-anslutningen är bara aktiv medan du styr kameran med Bluetooth-fjärrkontrollen.

OBS!

 • Om kameran återställs till fabriksinställningarna raderas hopparningsinformationen. Gör om hopparningen för att använda Bluetooth-fjärrkontrollen.
 • Om Bluetooth-anslutningen är instabil så flytta undan eventuella hinder, människor eller metallföremål mellan kameran och den hopparade Bluetooth-fjärrkontrollen.
 • Du kan inte använda följande funktioner när [Bluetooth-fjärrkntr.] är inställt på [På].
  • Länkning av platsinformation med en smartmobil
  • Strömsparfunktion
 • Om funktionen inte fungerar ordentligt så kontrollera följande punkter och prova att göra om hopparningen.
  • Kontrollera att kameran inte är ansluten till någon annan apparat via Bluetooth-funktionen.
  • Kontrollera att punkten [Flygplansläge] på kameran är inställd på [Av].
  • Utför kommandot [Återst. nätverksinst.] på kameran.