USB-anslutning

Används för att ställa in USB-anslutningsmetoden när den här produkten är ansluten till en dator, osv.

Välj MENU (Nätverk) → [Smartphone-ansl.][Smartphone-ansl.][Av] i förväg.
Ställ även in MENU (Nätverk) → [Fjärrdatorfunktion][Fjärrdator][Av].

  1. MENU(Installation) → [USB-anslutning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Används för att automatiskt upprätta en Mass Storage- eller MTP-anslutning beroende på den dator eller andra USB-enhet som ska anslutas.
Massminne:
Används för att upprätta en Mass Storage-anslutning mellan den här produkten och en dator eller en annan USB-enhet.
MTP:
Används för att upprätta en MTP-anslutning mellan den här produkten och en dator eller en annan USB-enhet.

OBS!

  • Det kan ta en liten stund att upprätta anslutningen mellan den här produkten och datorn när punkten [USB-anslutning] är inställd på [Auto].