Exp.komp.inst.

Används för att ställa in om exponeringskompensationsvärdet ska användas för att styra både blixtljuset och den omgivande belysningen, eller bara den omgivande belysningen.

  1. MENU(Kamerainst.1) → [Exp.komp.inst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Bakgrund&blixt:
Exponeringskompensationsvärdet används för att styra både blixtljuset och den omgivande belysningen.
End.bakgrund:
Exponeringskompensationsvärdet används enbart för att styra den omgivande belysningen.