Ans. str. stängs AV

Används för att ställa in om Bluetooth-anslutningar ska tas emot från en smartphone när kameran är avstängd. När [Ans. str. stängs AV] är [På] går det att bläddra bland bilderna på kamerans minneskort och överföra bilder från kameran till en smartphone genom att använda smartphone-enheten.

 1. MENU (Nätverk) → [Smartphone-ansl.] [Ans. str. stängs AV] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Används för att ta emot Bluetooth-anslutningar från en smartphone medan kameran är avstängd.
Batterinivån laddas ur gradvis när kameran är avstängd. Om du inte vill använda [Ans. str. stängs AV] kan du stänga av det.
Av :
Det går inte att ta emot Bluetooth-anslutningar från en smartphone medan kameran är avstängd.


Bläddra bland/överföra bilder på en smartphone


Förberedelse

 1. Välj MENU (Nätverk) → [Bluetooth-inst.][Bluetooth-funktion][På] på kameran.
 2. MENU (Nätverk) → [Smartphone-ansl.][Ans. str. stängs AV][På].
 3. Välj MENU(Nätverk) → [Bluetooth-inst.][Ihopparning] på kameran för att öppna hopparningsskärmen.
 4. Starta Imaging Edge Mobile på smartmobilen och välj den kamera som ska paras ihop på [Fjärrström till kamera PÅ/AV]-skärmen.


Åtgärder

 1. Stäng av kameran.
 2. Välj [Fjärrström till kamera PÅ/AV] i Imaging Edge Mobile.
 3. Välj kameran på skärmen [Fjärrström PÅ/AV] att slå på kameran.
  • När kameran slås på blir på-markeringen grön.
 4. Välj knappen [Importera bilder på kameran] på skärmen för att välja funktionen.
  • Bilderna som är lagrade på minneskortet i kameran kan ses och är redo att överföras.

OBS!

 • Om smartmobilen inte används under en viss tid stängs Bluetooth-anslutningen av. Välj [Fjärrström till kamera PÅ/AV] igen på smartmobilen.
 • När kameran är påslagen växlar kameran till tagningsskärmen och anslutningen till din smartphone avslutas.