Ange bilder som ska skrivas ut (Markera utskrift)

Det går att markera i förväg vilka stillbilder på ett minneskort som ska skrivas ut senare. Ikonen (utskrift) tänds för angivna bilder. DPOF är en förkortning av ”Digital Print Order Format”.
DPOF-markeringen blir kvar även efter det att bilden har skrivits ut. Vi rekommenderar att du tar bort markeringen efter utskriften.

  1. MENU(Uppspelning) → [Markera utskrift] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Flera bilder:

Används för att välja bilder som ska skrivas ut.

(1) Välj en bild och tryck i mitten på styrratten. Ett märke (bockmärke) visas i kryssrutan. För att välja bort bilden trycker du en gång till i mitten så att kryssrutan töms.

(2) Upprepa steg (1) för att markera ytterligare bilder för utskrift. För att välja alla bilder från ett visst datum eller i en viss mapp markerar man kryssrutan för det datumet eller den mappen.

(3) MENU[OK].

Avbryt alla:
Används för att ta bort alla DPOF-markeringar på en gång.
Utskriftsinställning:
Det går att välja om datumet ska läggas på för bilder som är markerade med DPOF-markeringar.
  • Datumets plats och storlek (innanför eller utanför bilden) kan variera beroende på skrivaren.

OBS!

  • Det går inte att lägga till DPOF-markeringar för följande sorters filer:
    • RAW-bilder
  • Det går inte att ange hur många bilder som ska skrivas ut.
  • Somliga skrivare saknar stöd för datumutskriftsfunktionen.