Uppspelning av filmer

Används för att spela upp inspelade filmer.

 1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
 2. Välj den film som ska spelas upp med hjälp av styrratten och tryck i mitten på styrratten för att starta uppspelningen.

Manövrer som går att utföra under filmuppspelning

Det går att spela upp bilden i slow motion, justera ljudvolymen, osv. genom att trycka nedtill på styrratten.

 • : Uppspelning
 • : Paus
 • : Snabbspolning framåt
 • : Snabbspolning bakåt
 • : Långsam uppspelning framlänges
 • : Långsam uppspelning baklänges
 • : Nästa filmfil
 • : Föregående filmfil
 • : Visa nästa bildruta
 • : Visa föregående bildruta
 • : Fånga foto
 • : Volymjustering
 • : Släck manöverpanelen

Tips

 • ”Långsam uppspelning framlänges”, ”långsam uppspelning baklänges”, ”hopp till nästa bildruta”, och ”hopp till föregående bildruta” går att använda i pausläge.
 • Det kan hända att filmfiler som är inspelade med andra produkter inte går att spela upp på den här kameran.

OBS!

 • Även om du filmar vertikalt visas filmen horisontellt på kamerans skärm.