DISP-knapp

Används för att ställa in vilka visningssätt för skärmen som ska gå att välja med hjälp av DISP (visningssätt) i tagningsläge.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [DISP-knapp] → önskad inställning → [Enter].
    Alternativ som är markerade med (bock) går att välja.

Menypunktsdetaljer

Grafisk display:
Grundläggande tagningsinformation visas. Slutartiden och bländarvärdet visas grafiskt.
Visa all info:
Tagningsinformation visas.
Visa ingen info.:
Ingen tagningsinformation visas.
Histogram:
Luminansdistributionen visas grafiskt.
Nivå:
Anger om produkten hålls vågrätt både i längdled (A) och i sidled (B). När produkten är vågrätt i endera riktning blir indikatorn grön.

Vattenpass

OBS!

  • Om man lutar produkten kraftigt framåt eller bakåt ökar felnivån
  • Produkten kan ha en felmarginal på upp till ±1° även när lutningen har korrigerats med vattenpasset.