Reducera vindbrus

Används för att ställa in om blåsljud ska dämpas genom att skära bort det undre registret av ljudet som matas in via den inbyggda mikrofonen.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Reducera vindbrus] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Ljudet av blåsten minskas.
Av:
Ljudet av blåsten minskas inte.

OBS!

  • Om man ställer in den här punkten på [På] när det inte blåser särskilt kraftigt, kan det hända att det vanliga ljudet blir inspelat på alltför låg volym.
  • När en separat mikrofon (säljs separat) används fungerar inte [Reducera vindbrus]-funktionen.