Tilldela funktioner som används ofta till knappar (Spec.knapp)

Du kan använda funktionen för att anpassa knappar när du vill tilldela de funktioner som du använder ofta till lättillgängliga knappar. Då behöver du inte välja punkter på MENU och det går snabbare att hämta de olika funktionerna. Du kan även ställa in [Inte inställt] på knappar som du lätt kommer åt för att förhindra oavsiktlig användning.


Du kan separat tilldela funktioner till specialknapparna för stillbildstagning ( Spec.knapp), filminspelningsläge ( Spec.knapp) och uppspelningsläge ( Spec.knapp).

 • Funktionerna som kan tilldelas varierar beroende på knapparna.


Du kan tilldela funktioner till följande knappar.

Figur över knappar som det går att tilldela önskade funktioner till

 1. MOVIE-knapp
 2. Knappen Anpassa 1
 3. Fn/-knapp
 4. Mittenknapp. funk./Vänsterknapp. funk./Högerknapp. funk./Nedknapp
 5. -knappen


Tips

 • Du kan hämta funktioner snabbare genom att använda funktionsmenyn och konfigurera inställningarna direkt via Fn-knappen, i tillägg till specialknapparna. Se relaterade funktioner under ”Relaterade avsnitt” längst ner på den här sidan.

Nedan följer proceduren för att tilldela funktionen [Ögon-AF] till (Ställ in prod.mod.)-knappen.

 1. MENU (Kamerainst.2) → [Spec.knapp].
  • Om du vill tilldela en funktion som ska hämtas vid filminspelning ska du välja [Spec.knapp]. Om du vill tilldela en funktion som ska hämtas vid uppspelning av bilder ska du välja [Spec.knapp].
 2. Gå till skärmen [Bakre] med hjälp av vänster/höger sida på styrratten. Välj sedan [-knappen] och tryck i mitten på styrratten.
 3. Tryck på vänster/höger sida av styrratten tills [Ögon-AF] visas. Välj [Ögon-AF] och tryck sedan i mitten.
  • Om du trycker på knappen (Ställ in prod.mod.) i stillbildsläget och ögon detekteras kommer [Ögon-AF] att aktiveras och kameran ställer in skärpan på ögonen. Ta bilder medan du håller in (Ställ in prod.mod.)-knappen.

Tips

 • Du kan även tilldela fotograferingsfunktioner till objektivets skärpelåsknapp. Somliga objektiv saknar dock skärpelåsknapp.