HDMI-inställningar: HDMI-upplösning

När man ansluter den här produkten till en högupplösnings-TV (HD-TV) som är försedd med en HDMI-ingång via en HDMI-kabel (säljs separat) går det att välja HDMI-upplösning för bilderna som matas ut till TV:n.

  1. MENU(Installation) → [HDMI-inställningar][HDMI-upplösning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Produkten upptäcker automatiskt HD-TV-apparater och ställer in utmatningsupplösningen.
2160p/1080p:
Bilden matas ut med 2160p/1080p-kvalitet.
1080p:
Bilden matas ut med HD-bildkvalitet (1080p).
1080i:
Bilden matas ut med HD-bildkvalitet (1080i).

OBS!

  • Om bilden inte visas på rätt sätt i [Auto]-läget, så välj antingen [1080i], [1080p] eller [2160p/1080p] i förhållande till den TV som ska anslutas.