TC/UB-inställningar

Tidskoden (TC) och användarbitsinformationen (UB) går att lagra som data som bifogas till filmer.

 1. MENU (Installation) → [TC/UB-inställningar] → det inställningsvärde som du vill ändra.

Menypunktsdetaljer

Inst. TC/UB-visning:
Används för att ställa in visningssättet för räkneverket, tidskoden och användarbitarna.
TC Preset:
Används för att ställa in tidskoden.
UB Preset:
Används för att ställa in användarbitarna.
TC Format:
Används för att ställa in inspelningsmetoden för tidskoden. (Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC.)
TC Run:
Används för att ställa in uppräkningsformatet för tidskoden.
TC Make:
Används för att ställa in inspelningsformatet för tidskoden på lagringsmediet.
UB Time Rec:
Används för att ställa in om tiden ska lagras som en användarbit.

Hur man ställer in tidskoden (TC Preset)

 1. MENU (Installation) → [TC/UB-inställningar][TC Preset].
 2. Vrid på styrratten och välj de första två siffrorna.
  • Tidskoden går att ställa in inom följande område.
   När [60p] är valt: 00:00:00.00 till 23:59:59.29

   *När [24p] är valt går det att välja de sista två siffrorna i tidskoden i multipler av fyra från 0 till 23 bildrutor.
   När [50p] är valt: 00:00:00.00 till 23:59:59.24

 3. Ställ in de övriga siffrorna med hjälp av samma procedur som i steg 2, och tryck sedan i mitten på styrratten.

OBS!

 • När du fäller ut bildskärmen för att ta ett självporträtt visas inte tidskoden och användarbitarna.

Hur man nollställer tidskoden

 1. MENU (Installation) → [TC/UB-inställningar][TC Preset].
 2. Tryck på knappen (radera) för att nollställa tidskoden (00:00:00.00).


Hur man ställer in användarbitarna (UB Preset)

 1. MENU (Installation) → [TC/UB-inställningar][UB Preset].
 2. Vrid på styrratten och välj de första två siffrorna.
 3. Ställ in de övriga siffrorna med hjälp av samma procedur som i steg 2, och tryck sedan i mitten på styrratten.

Hur man nollställer användarbitarna

 1. MENU (Installation) → [TC/UB-inställningar][UB Preset].
 2. Tryck på (radera)-knappen för att nollställa användarbitarna (00 00 00 00).

Hur man väljer registreringsmetod för tidskoden (TC Format *1)

 1. MENU (Installation) → [TC/UB-inställningar][TC Format].

DF:
Tidskoden lagras i Drop Frame-format*2.
NDF:
Tidskoden lagras i Non-Drop Frame-format.

*1 Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC.

*2 Tidskoden är baserad på 30 bildrutor per sekund. Vid långvariga inspelningar uppstår det dock en förskjutning mellan den verkliga tiden och tidskoden eftersom bildrutefrekvensen för NTSC-bildsignaler är ungefär 29,97 bildrutor per sekund. Drop Frame rättar till denna förskjutning så att tidskoden motsvarar den faktiska tiden. I Drop Frame-format tas de första 2 bildrutenumren bort varje minut utom var tionde minut. Tidskod utan denna korrigering kallas för Non-Drop Frame-format.

 • Denna inställning är fast inställd på [NDF] vid inspelning i 4K/24p-format eller 1080/24p-format.

Hur man väljer uppräkningsformat för tidskoden (TC Run)

 1. MENU (Installation) → [TC/UB-inställningar][TC Run].

Rec Run:
Används för att ställa in så att tidskoden endast räknas upp under inspelning. Tidskoden fortsätter att registreras sekventiellt från tidskoden för den förra inspelningen.
Free Run:
Används för att ställa in så att tidskoden räknas upp alltid, oavsett hur kameran används.

 • Det kan hända att tidskoden inte registreras i ordningsföljd i följande fall, även om tidskoden matas fram i [Rec Run]-format.
  • Om inspelningsformatet ändras.
  • Om man tar ut lagringsmediet.

Hur man väljer hur tidskoden ska registreras (TC Make)

 1. MENU (Installation) → [TC/UB-inställningar][TC Make].Preset:
Den nyinställda tidskoden registreras på lagringsmediet.
Regenerate:
Tidskoden från den föregående inspelningen läses in från lagringsmediet, och därefter registreras tidskoden som fortsättning på den förra tidskoden. Tidskoden matas fram i [Rec Run]-format oavsett inställningen för punkten [TC Run].