Försk skärm INSP (film)

Anger om en röd ram ska visas runt kanterna på kamerans bildskärm när en film spelas in. Du kan enkelt kontrollera om kameran är i standby-läge eller spelar in, även om du tittar på kameraskärmen från en vinkel eller på avstånd.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Försk skärm INSP] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Visar en röd ram som anger att inspelning pågår.
Av:
Det visas ingen ram som anger att inspelning pågår.

Tips

  • Ramen som visas med denna funktion kan även skickas till en separat bildskärm som är ansluten via HDMI. Ställ in [Visa HDMI-info.][På].