Fil-/mappinst. (stillbild)

Används för att ställa in filnamnen för stillbilder som ska tas och anger mappar för lagring av stillbilder som tagits.

  1. MENU → (Installation) → [Fil-/mappinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Filnummer:
Du kan ange hur filerna för stillbilder ska numreras.
[Serie]: Filnumren återställs inte för varje mapp.
[Nollställ]: Filnumren nollställs för varje mapp.
Ange filnamn:
Du kan ange de tre första tecknen i filnamnet.
Mappnamnsformat:
Du kan ändra hur mappnamnen tilldelas.
[Standardformat]: Mapparna namnges som ”mappnummer + MSDCF”.
Exempel: 100MSDCF
[Datumformat]: Mapparna namnges som ”mappnummer + Y (sista siffran för årtalet)/MM/DD”.
Till exempel: 10010405 (mappnummer: 100, datum: 04/05/2021)

OBS!

  • Det går bara att använda stora bokstäver, siffror och understrykningstecken i [Ange filnamn]. Du kan inte att använda ett understrykningstecken som första tecken.
  • De tre tecknen som anges med [Ange filnamn] gäller bara för filer som är tagna efter det att inställningen angetts.