Ljudinspelning

Används för att ställa in om ljudet ska spelas in vid filminspelning. Ställ in [Av] för att undvika att manöverljud från objektivet och kameran kommer med i inspelningen.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Ljudinspelning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Ljudet spelas in (i stereo).
Av:
Ljudet spelas inte in.