Datum/klockinst

Klockinställningsskärmen tänds automatiskt den allra första gången man slår på produkten, eller när det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet har blivit helt urladdat. Välj den här menypunkten för att ställa in datumet och klockan efter den första gången.

  1. MENU (Installation) → [Datum/klockinst] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Sommartid:
Sommartid []/[Av].

Datum/Tid:
Används för att ställa in datumet och klockan.

Datumformat:
Används för att välja visningsformat för datumet och klockan.

Tips

  • Om det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet behöver laddas upp, så sätt i ett fullt uppladdat batteripaket och låt produkten ligga avstängd i minst ett dygn.
  • Om klockan nollställs varenda gång du laddar upp batteriet kan det inbyggda återuppladdningsbara backupbatteriet vara utslitet. Kontakta närmaste serviceverkstad.