För att driva kameran med ström från ett nättuttag

Använd den medföljande nätadaptern för att ta och spela upp bilder samtidigt som kameran drivs med ström från ett nätuttag. Detta sparar kamerans batteriström.

 1. Sätt i batteripaketet i kameran
 2. Anslut kameran till ett vägguttag med en USB-kabel och AC-adaptern (medföljer).

OBS!

 • Kameran slås inte på om batteripaketet är urladdat. Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i kameran.
 • Om du använder kameran medan den drivs med spänning från ett vägguttag, så kontrollera att ikonen som visar att försörjning via USB pågår () visas på bildskärmen.
 • Ta inte ut batteripaketet medan kameran förses med ström från ett vägguttag. Om man tar ut batteripaketet stängs kameran av.
 • Ta inte ut batteripaketet medan åtkomstlampan lyser. Då kan data på minneskortet bli förstörda.
 • Så länge kameran är påslagen laddas inte batteripaketet upp, även om kameran är ansluten till nätadaptern.
 • Under vissa förhållande kan det hända att kameran tillfälligt drivs med batteriström även om nätadaptern används.
 • Koppla inte loss USB-kabeln medan kameran förses med spänning från ett vägguttag. Stäng av kameran innan du kopplar loss USB-kabeln.
 • Beroende på kamerans och batteripaketets temperatur kan det hända att det inte går att spela in lika länge i taget när kameran drivs med ström från ett vägguttag.
 • Om du använder en mobilladdare för att driva kameran, så kontrollera först att den är ordentligt uppladdad. Glöm inte att även hålla ett öga på den återstående strömmen i mobilladdaren under användningen.