Käns. AF-objektb. (film)

Du kan ställa in känsligheten för att flytta skärpan till ett annat motiv om det ursprungliga motivet flyttas ut ur skärpeinställningsområdet under filminspelning.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Käns. AF-objektb.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

5(Känslig) / 4 / 3 / 2 / 1(Låst):
Välj ett högre värde när du vill ta bilder på ett motiv som rör sig snabbt eller om du vill ta bilder på flera motiv samtidigt som du ändrar skärpeinställningen kontinuerligt.
Välj ett lägre värde om du vill att skärpeinställningen ska förbli stabil eller om du vill hålla skärpan inställd på ett visst mål utan påverkan av andra motiv.