Kont. upps. interv

Spelar kontinuerligt upp bilder som är tagna med intervalltagning.

Du kan skapa filmer av stillbilder som tagits med intervalltagning med datormjukvaran Imaging Edge Desktop (Viewer). Du kan inte skapa filmer av stillbilder på kameran.

  1. MENU → (Uppspelning) → [Kont. upps. interv].
  2. Välja bildgruppen som du vill spela upp och tryck sedan i mitten på styrratten.

Tips

  • På uppspelningsskärmen kan du starta kontinuerlig uppspelning genom att trycka på nedåtknappen när en bild i gruppen visas.
  • Du kan återuppta uppspelningen eller pausa den genom att trycka på nedåtknappen under uppspelningen.
  • Du kan ändra uppspelningshastigheten genom att vrida på manöverratten eller styrratten under uppspelningen. Du kan också ändra uppspelningshastigheten genom att välja MENU → (Uppspelning) → [Upps.hast. interv].
  • Du kan även kontinuerligt spela upp bilder tagna med kontinuerlig tagning.