Formatera

När du använder ett minneskort för allra första gången i den här kameran rekommenderar vi att du formaterar om minneskortet i kameran för att det sedan ska fungera på ett stabilt sätt. Observera att alla data på minneskortet raderas för gott när man formaterar det, och går inte att återställa. Spara därför först eventuella värdefulla data på en dator eller liknande.

  1. MENU(Installation) → [Formatera].

OBS!

  • Vid formatering raderas alla data för gott, inklusive skyddade bilder och registrerade inställningar (från M1 till M4).
  • Åtkomstlampan tänds under formatering. Ta inte ut minneskortet medan åtkomstlampan lyser.
  • Formatera minneskortet i den här kameran. Om minneskortet formateras i en dator kan det hända att det inte går att använda beroende på formattypen.
  • Formateringen kan ta ett par minuter, beroende på minneskortet.
  • Det går inte att formatera minneskortet om det är mindre än 1% batteriström kvar.