Inspelningsinst. (film)

Används för att välja antal bilder per sekund och bittal för filminspelning.

 1. MENU(Kamerainst.2) → [Inspelningsinst.] → önskad inställning.
  • Ju högre bittal, desto högre bildkvalitet.

Menypunktsdetaljer

När [Filformat] är satt till [XAVC S 4K]

Inspelningsinst. Bittal Beskrivning
30p 100M/25p 100M Ca. 100 Mbps Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (30p/25p).
30p 60M/25p 60M Ca. 60 Mbps Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (30p/25p).
24p 100M* Ca. 100 Mbps Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (24p).
24p 60M* Ca. 60 Mbps Filmer spelas in i formatet 3840 × 2160 (24p).

*Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC

När [Filformat] är satt till [XAVC S HD]

Inspelningsinst. Bittal Beskrivning
60p 50M /50p 50M Ca. 50 Mbps Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (60p/50p).
60p 25M /50p 25M Ca. 25 Mbps Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (60p/50p).
30p 50M /25p 50M Ca. 50 Mbps Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (30p/25p).
30p 16M /25p 16M Ca. 16 Mbps Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (30p/25p).
24p 50M * Ca. 50 Mbps Filmer spelas in i formatet 1920 × 1080 (24p).
120p 100M/100p 100M Ca. 100 Mbps Filmer med hög hastighet spelas in i formatet 1920 × 1080 (120p/100p). Det går att spela in filmer med 120 bildrutor/sekund eller 100 bildrutor/sekund.
 • Det går att skapa smidigare slow motion-filmer genom att använda kompatibel redigeringsutrustning.
120p 60M/100p 60M Ca. 60 Mbps Filmer med hög hastighet spelas in i formatet 1920 × 1080 (120p/100p). Det går att spela in filmer med 120 bildrutor/sekund eller 100 bildrutor/sekund.
 • Det går att skapa smidigare slow motion-filmer genom att använda kompatibel redigeringsutrustning.

*Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC

OBS!

 • Antalet bildrutor per sekund för inspelning anges som närmaste heltalsvärde. De motsvarande faktiska antalen är på följande sätt:
  24p: 23,98 bildrutor/sekund, 30p: 29,97 bildrutor/sekund, 60p: 59,94 bildrutor/sekund, och 120p: 119,88 bildrutor/sekund.
 • [120p]/[100p] går inte att välja för följande tagningslägen.
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • Ett scenvalsläge
 • Synvinkeln blir snävare i följande fall:
  • När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S HD] och punkten [Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p].
  • När [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Inspelningsinst.] är inställt på [30p]
  • Under inspelning i slow motion/quick motion