Anv. pekfunktionen: Pekfokus

[Pekfokus] används för att ange en position där du vill ställa in skärpan med pekfunktioner. Funktionen är tillgänglig när [Fokusområde] är inställt på en annan parameter än [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt], [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt]. Välj MENU(Installation) → [Pekfunktion][På] i förväg.

 1. MENU(Kamerainst.2) → [Anv. pekfunktionen][Pekfokus].

Ange positionen där du vill ställa in skärpan i stillbildsläge

Du kan ange en position där du vill ställa in skärpan med pekfunktioner. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan när du tryckt på bildskärmen och angett en position.

 1. Peka på bildskärmen.
  • Peka på det motiv som du vill ställa in skärpan på.
  • För att avbryta skärpeinställningen med pekfunktioner, peka på ikonen (Avbryt fokus) eller tryck i mitten på styrratten.
 2. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
  • Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Ange positionen där du vill ställa in skärpan i filminspelningsläge (punktfokus)

Kameran ställer in skärpan på det motiv du pekade på.

 1. Peka på det motiv du vill ställa in skärpan för före eller under inspelningen.
  • När du pekar på motivet ändras skärpeinställningssättet tillfälligt till manuell skärpeinställning och skärpan kan ställas in med skärpeinställningsringen.
  • För att avbryta punktfokuseringen, peka på ikonen (Avbryt fokus) eller tryck i mitten på styrratten.

Tips

 • Förutom funktionen för pekfokus går det även att använda följande pekfunktioner.
  • När [Fokusområde] är inställt på [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt], [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt] kan skärpeinställningsramen flyttas med pekåtgärder.
  • När [Fokusläge] är inställt på [Manuellt fokus] går det att använda förstoringsfunktionen genom att dubbelknacka på bildskärmen.

OBS!

 • Funktionen för pekfokus går inte att använda i följande fall:
  • När tagningsläget är inställt på [Panorering].
  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Manuellt fokus].
  • När den digitala zoomen används
  • När LA-EA4 används