Visa från Min meny

Du kan ställa in att Min meny ska visas först när du trycker på MENU-knappen.

  1. MENU → (Min meny) → [Visa från Min meny] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:
Min meny visas först när du trycker på MENU-knappen.
Av:
Den senast visade menyn öppnas när du trycker på MENU-knappen.