Suddig bakgrund

Du kan ändra graden av oskärpa i bakgrunden genom att helt enkelt trycka på knappen medan du tar stillbilder eller filmar.

 1. Tryck på (Suddig bakgrund)-knappen upprepade gånger.

  När du trycker på knappen aktiveras [Suddig bakgrund]-läget och bakgrunden blir suddig. Därefter växlar graden av oskärpa i bakgrunden mellan [Suddig] och [Tydlig] varje gång du trycker på knappen.

  • Kameran återgår till det normala tagningsläget och bländaren återgår till det tidigare värdet när du trycker på stillbild/film/S&Q-knappen.

OBS!

 • [Suddig bakgrund] går inte att använda i följande tagningslägen:
  • [Panorering]
  • Ett scenvalsläge
 • [Suddig bakgrund]-läget avaktiveras, kameran återgår till normalt tagningsläge och bländaren återgår till det tidigare värdet när du gör följande:
  • Stänger av strömmen och sätter på den igen.
  • Du trycker på stillbild/film/S&Q-knappen
  • Du trycker på MENU-knappen
  • Ändrar bländarvärdet med styrratten medan tagningsläget är inställt på [Bländarprioritet] eller [Manuell exponering]
  • Programflyttning
  • Manuell flyttning
  • Exponeringskompensation
 • Även om du trycker på knappen kan du inte ändra graden av oskärpa medan du använder [Manuellt fokus] eller [Fokusförstoring] i läget [Suddig bakgrund].
 • Beroende på tagningsläget och tagningsförhållandena kan det hända att kameran inte kan erhålla optimal exponering på grund av att bländarvärdet har låsts i [Suddig bakgrund]-läget.