FEL-lås

Blixnivån justeras automatiskt så att motivet blir optimalt exponerat under vanlig blixttagning. Det går även att ställa in blixtnivån i förväg.
FEL: Flash Exposure Level, dvs. blixtexponeringsnivå.

 1. MENU (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] → önskad knapp och ställ sedan in funktionen [Växla FEL-låsning] för önskad knapp.
 2. Rikta kameran mot motivet som FEL-funktionen ska låsas på och ställ in skärpan.

 3. Tryck på knappen som [Växla FEL-låsning] är registrerad för och ställ in mängden blixtljus.
  • En förblixt avfyras.
  • (FEL-lås)-ikonen tänds.
 4. Justera bildkompositionen och ta bilden.

  • För att frigöra FEL-låset trycker man en gång till på knappen som [Växla FEL-låsning]-funktionen är registrerad för.

Tips

 • Genom att ställa in [Håll FEL-låsning] går det att hålla inställningen låst medan knappen hålls intryckt. Genom att ställa in [Håll FEL-låsn./AEL] och [Växla FEL-låsn./AEL] går det dessutom att ta bilder med AE-låset låst i följande fall.
  • När [Blixtläge] är inställt på [Blixt av] eller [Autoblixt].
  • När blixten inte kan avfyras.
  • När en separat blixt används som är inställd på manuellt blixtläge.

OBS!

 • FEL-låsfunktionen går inte att ställa in när inget blixtaggregat är anslutet.
 • Om en blixt som saknar stöd för FEL-lås är ansluten visas ett felmeddelande.
 • När både AE-låset och FEL-låset är låsta tänds (ikonen för AE-lås/FEL-lås).