För att växla mellan stillbilder och filmer (Visningssätt)

Används för att ställa in visningssättet (bildvisningssättet).

  1. MENU(Uppspelning) → [Visningssätt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Datumvisning:
Bilderna visas datumvis.
Mappvisn. (Stillbilder):
Endast stillbilder visas.
XAVC S HD-visning:
Endast filmer i XAVC S HD-format visas.
XAVC S 4K-visning:
Endast filmer i XAVC S 4K-format visas.