Fotoläge (stillbild)

Du kan ställa in tagningsläget för stillbildstagning utifrån motivet som du vill fotografera eller funktionen som du vill justera.

  1. Tryck på stillbild/film/S&Q-knappen för att välja tagningsläget för stillbilder.
  2. MENU → (Kamerainst.1) → [Fotoläge] → önskat tagningsläge.

Menypunktsdetaljer

Auto-läget:
Används för att ta stillbilder av alla sorters motiv under alla förhållanden med bra resultat, genom att kameran ställer in lämpliga värden. Välj (Intelligent auto) eller (Bättre autojustering).
Autoprogram:
Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet). Det går även att välja olika inställningar med hjälp av menyn.
Bländarprioritet:
Används för att justera bländaren och ta bilder när man vill göra bakgrunden suddig, m.m.
Slutarprioritet:
Används för att ta bilder på motiv som rör sig snabbt osv. genom att ställa in slutartiden för hand.
Manuell exponering:
Används för att ta stillbilder med önskad exponering genom att justera exponeringen (både slutartiden och bländarvärdet).
Hämta kamerains.:
Används för att ta bilder genom att hämta fram inställningar för lägen och värden som används ofta och som registrerats i minnet i förväg.
Panorering:
Används för att ta panoramabilder genom att sammanställa en serie bilder.
Scenval:
Används för att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.