Expon.inställ.guide

Det går att ställa in om en guide ska visas eller ej när man ändrar exponeringen.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Expon.inställ.guide] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
Inget guidemeddelande visas.
:
Ett guidemeddelande visas.