Lista över ikoner som visas på bildskärmen

Punkterna som visas nedan och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas.

Beskrivningar finns under indikeringarna för ikonerna.

Ikonerna på tagningsskärmen

Bild över skärmen under tagning

 1. Tagningsläge/scenigenkänningsfunktion
  Tagningsläge
  Tagningsläge ( Hämta kamerains.)
  Scenigenkänningsikoner
  Scenval
 2. Kamerainställningar
  NO CARD
  Minneskortstillstånd
  100/1h30m
  Återstående antal bilder som kan tas/inspelningstid för filmer
  Skrivning av data pågår/antal bilder som återstår att skrivas
  Bildförhållande för stillbilder
  24M / 21M / 20M / 16M / 12M / 11M / 10M / 8.0M / 6.0M / 5.3M / 5.1M / 4.0M
  Bildstorlek för stillbilder
  RAW
  RAW-inspelning
  X.FINE FINE STD
  JPEG-kvalitet
  XAVC S 4K XAVC S HD
  Filformat för filmer
  Inspelningsinställningar för filmer
  120p 60p 30p 24p 100p 50p 25p
  Bildfrekvens
  Proxyinspelning
  120fps 60fps 30fps 15fps 8fps 4fps 100fps 50fps 25fps 12fps 6fps 3fps 2fps 1fps
  Bildrutehastighet för inspelning i slow/quick motion
  Blixtuppladdning pågår
  Ställa in effekt av
  SteadyShot av/på, varning för skakningsoskärpa
  SteadyShot-brännvidd/varning för skakningsoskärpa
  Smart zoom/Klarbildszoom/digital zoom
  PC remote
  Ljus övervakning
  Tyst tagning
  Fjärrkontroll
  Ansluten till Wi-Fi/frånkopplad från Wi-Fi
  Ingen ljudinspelning för filmer
  Reducera vindbrus
  Gammavisn.assist.
  Pekavtryckare
  Avbryt fokus
  Spårning avbryt
  Spotfokus
  Utföra [Spotfokus]
  Bluetooth-anslutning möjlig/Bluetooth-anslutning ej möjlig
  Ansluten till smartphone/Ej ansluten till smartphone
  Hämtar platsinformation/Kan ej hämta platsinformation
  Flygplansläge
  Överhettningsvarning
  Databasfilen full/databasfilfel
  Ställ in prod.mod.
  USB-strömning : Ej ansluten / USB-strömning : Standby / USB-strömning : Utmatning
  Status för USB-strömning
 3. Batteri
  Återstående batterikapacitet
  Varning för svagt batteri
  Strömförsörjning via USB
 4. Tagningsinställningar
  Matningsläge
  Blixtläge/Trådlös blixt
  ±0.0
  Blixtkompensering
  Skärpeinställningssätt
  Skärpeinställningsområde
  Filformat
  Mätsätt
  7500K A5 G5
  Vitbalans (automatisk, förinställd, undervattensautomatik, special, kulörtemperatur, kulörfilter)
  Opt.dyn.omr/Auto HDR
  +3 +3 +3
  Kreativa inst./Kontrast, mättnad och bildskärpa
  Bildeffekt
  Anskts-/ögonpr i AF
  Försköningseffekt
 5. Skärpeindikator/exponeringsinställningar
  Skärpeindikator
  1/250
  Slutartid
  F3.5
  Bländarvärde
  Suddig bakgrund
  Exponeringskompensation/manuellt uppmätt värde
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO 400
  ISO-känslighet
  AE-lås/FEL-lås
 6. Guider/annat
  Spårning avbryt
  Guide för följning
  Välj fokuspunkt På/Av
  Guide för inställning av Fokusområde
  Avbryt fokus
  Guide för avstängning av skärpeinställning
  Styrrattens funktion
  Manöverrattens funktion


  Gafflingsindikator

  Spotmätningsområde


  Exponeringsinställningsguide

  Slutartidsindikator
  Bländarindikator
  Histogram
  Digitalt vattenpass
  STBY REC
  Standby för filminspelning/filminspelning pågår
  1:00:12
  Faktisk inspelningstid (timmar : minuter : sekunder)
  Visa ljudnivå
  REC-kontroll
  00:00:00.00
  Tidskod (timmar: minuter: sekunder. bildrutor)
  00 00 00 00
  Användarbitar

Ikonerna på uppspelningsskärmen

Enbildsläge för uppspelning

Figur över skärmen under enbildsvisning

Histogramvisning

Figur över skärmen under histogramvisning

 1. Grundläggande information
  Visningssätt
  Klassificering
  Skydd
  DPOF
  DPOF-markerad
  3/7
  Filnummer/antal bilder i visningsläget
  Återstående batterikapacitet
  Visa som grupp
  Proxy-film inkluderad
 2. Kamerainställningar

  Se ”Ikonerna på tagningsskärmen”.

 3. Tagningsinställningar
  Bildeffektfel
  Automatiskt HDR-fel
  35mm
  Objektivets brännvidd
  HLG
  HDR-inspelning (Hybrid Log-Gamma)

  Se ”Ikonerna på tagningsskärmen” för andra ikoner som visas i detta område.

 4. Bildinformation
  Latitud/longitudinformation
  2021-1-1 10:37PM
  Tagningsdatum
  100-0003
  Mappnummer – filnummer
  C0003
  Filmens filnummer
  Histogram (luminans/R/G/B)