Auto HDR

Används för att ta tre bilder med olika exponering och sedan kombinera bilden med rätt exponering med de ljusa delarna i den underexponerade bilden och de mörka delarna i den överexponerade bilden för att skapa en bild med större tonomfång (HDR: High Dynamic Range). En bild med rätt exponering och en överlappad bild lagras.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [DRO/Auto HDR][Auto HDR].
 2. Välj önskad inställning med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Auto HDR: Auto.expo.skillnad:
Ljusstyrkan korrigeras automatiskt.
Auto HDR: Expo.skillnad 1,0 EV – Auto HDR: Expo.skillnad 6,0 EV:
Används för att ställa in exponeringsskillnaden baserat på kontrasten för motivet. Välj optimeringsnivå från 1,0 EV (svag) till 6,0 EV (stark).
Om man t.ex. ställer in exponeringsvärdet på 2,0 EV, komponeras tre bilder med följande exponeringsvärden: −1,0 EV, korrekt exponering, och +1,0 EV.

Tips

 • Slutaren utlöses tre gånger per bild. Tänk på följande:
  • Använd den här funktionen för stillastående motiv som inte blänker.
  • Ändra inte bildkompositionen under tagningen.

OBS!

 • Denna funktion går inte att använda när punkten [Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].
 • [Auto HDR] går inte att använda i följande tagningslägen:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Panorering]
  • Ett scenvalsläge
 • [Auto HDR] går inte att använda i följande fall:
  • När punkten [Bildeffekt] är inställd på något annat än [Av].
  • När punkten [Bildprofil] är inställd på något annat än [Av].
 • Det går inte att börja ta nästa bild förrän bildlagringsprocessen för den förra bilden är klar.
 • Det kan hända att det inte går att få önskad effekt beroende på luminansskillnaden för motivet och tagningsförhållandena.
 • När blixten används har den här funktionen ingen större effekt.
 • Om det är dålig kontrast i scenen, eller om det förekommer skakningsoskärpa eller rörelseoskärpa, kan det hända att det inte går att få några bra HDR-bilder. (Auto HDR-fel) visas över den tagna bilden för att informera om att kameran har upptäckt att bilden är suddig. Ändra bildkompositionen eller ta om bilden mer noggrant vid behov för att undvika att den blir suddig.