Markörinst. (film)

Används för att ställa in vilka markörer som ska visas under filminspelning.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Markörinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Mitten:
Används för att ställa in om mittmarkören ska visas eller ej i mitten på tagningsskärmen.
[Av]/[På]
Bildförhållande:
Används för att ställa in bildförhållandemarkören.
[Av]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]
Säkerhetszon:
Används för att ställa in visning av säkerhetszonen. Detta är standardområdet som går att visa på en vanlig hushålls-TV.
[Av]/[80%]/[90%]
Guideram:
Används för att ställa in om guideramen ska visas eller ej. Med hjälp av guideramen går det att kontrollera om motivet är vågrätt eller lodrätt i förhållande till marken.
[Av]/[På]

Tips

  • Det går att visa flera markörer samtidigt.
  • Placera [Guideram]ens hårkors över motivet för att få en balanserad komposition.