Ströminst.altern.

Du kan ange ströminställningar för kameran.

 1. MENU (Installation) → [Ströminst.altern.] → välj vad du vill ställa in.

Menypunktsdetaljer

Starttid f. energiläge:
Används för att ställa in tiden tills kameran automatiskt ska gå över till strömbesparingsläge för att undvika onödig batteriförbrukning när kameran inte används.
Strömsparl. monitor:
Används för att ange om strömsparlänkning ska aktiveras eller ej när bildskärmen öppnas eller stängs vänd inåt.
Auto tempavstäng.:
Används för att ställa in den temperatur i kameran då kameran stängs av automatiskt under tagning. När den är inställd på [Hög] går det att fortsätta tagningen även om temperaturen i kameran blir varmare än normalt.


Ställa in starttiden för strömbesparing

 1. MENU (Installation) → [Ströminst.altern.][Starttid f. energiläge] → önskad inställning.

Av/30 min/5 min/2 min/1 min/10 s


OBS!

 • Stäng av kameran när den inte ska användas under längre tid.
 • Strömbesparingsfunktionen inaktiveras i följande fall:
  • Under [USB-strömning]
  • När ström matas via USB
  • Vid uppspelning av bildspel
  • Under filminspelning.
  • Under anslutning till en dator eller TV
  • När [Bluetooth-fjärrkntr.] är inställd på [På]


Inställning av strömsparlänkning via bildskärmen

 1. MENU (Installation) → [Ströminst.altern.][Strömsparl. monitor] → önskad inställning.

Båda länkade:
Aktiverar strömsparlänkning via bildskärmen. Kameran återgår från strömsparläget när bildskärmen öppnas och går över i strömsparläge när bildskärmen stängs vänd inåt.
Öppna: retur:
Kameran återgår från strömsparläget när bildskärmen öppnas.
Stäng: strömspar:
Kameran går över i strömsparläge när bildskärmen stängs vänd inåt.
Länkar inte:
Inaktiverar strömsparlänkning via bildskärmen.


Inställning av automatisk avstängningstemperatur

 1. MENU (Installation) → [Ströminst.altern.][Auto tempavstäng.] → önskad inställning.

Standard:
Används för att ställa in standardtemperaturen för avstängning av kameran.
Hög:
Används för att ställa in en högre temperatur än standardtemperaturen för avstängning av kameran [Standard].


Att observera när punkten [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög]

 • Ta inte bilder genom att hålla kameran i handen. Använd ett stativ.
 • Om du använder kameran genom att hålla den i handen under en längre tid kan det leda till lågtemperaturbrännskador.

OBS!

 • Beroende på omgivande förhållanden eller kamerans temperatur kanske inte den inspelningsbara tiden för filmer ändras, även om [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög].