Bluetooth-inst.

Inställningar för anslutning av kameran till en smartphone eller Bluetooth-fjärrkontroll via Bluetooth.
Se ”Inst. Platsinfo.länk” för mer information om att para ihop kameran med din smartphone för att använda länkningsfunktionen för platsinformation.
Om du vill utföra hopparning för att kunna använda en Bluetooth-fjärrkontroll, se ”Bluetooth-fjärrkntr.”.

  1. MENU (Nätverk) → [Bluetooth-inst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Bluetooth-funktion (På/Av):
Används för att slå på respektive stänga av kamerans Bluetooth-funktion.
Ihopparning:
Används för att tända skärmen för hopparning av kameran med smartphonen eller Bluetooth-fjärrkontrollen.
Visa enhetsadress:
Används för att se kamerans BD-adress.