HDMI-inställningar: 24p/60p-utmat. (filmer) (gäller endast 1080 60p-kompatibla modeller)

Du kan ställa in 1080/24p eller 1080/60p som utmatningsformatet HDMI när [Inspelningsinst.] är inställd på [24p 50M ], [24p 60M] eller [24p 100M].

  1. MENU (Installation) → [HDMI-inställningar][HDMI-upplösning][1080p] eller [2160p/1080p].
  2. MENU (Installation) → [HDMI-inställningar] [24p/60p-utmat.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

60p:
Filmer matas ut i 60p-format.
24p:
Filmer matas ut i 24p-format.