Zoomomfång

Det går att välja zoominställningar för den här produkten.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Zoomomfång] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Endast optisk zoom:
Zoomområdet begränsas till enbart den optiska zoomen. Den smarta zoomfunktionen går att använda genom att ställa in punkten [JPEG-bildstorlek] på [M] eller [S].
Klarbildszoom:
Välj det här läget för att använda klarbildszoom. Även om zoomområdet överskrider den optiska zoomen, förstorar produkten bilder med hjälp av en bildbehandlingsprocess med låg försämringsgrad.
Digital zoom:
När zoomområdet överskrider klarbildszoomområdet, förstorar produkten bilden till maximal förstoring. Samtidigt sjunker dock bildkvaliteten.

OBS!

  • Ställ in [Endast optisk zoom] om du bara vill förstora bilden inom det område där bildkvaliteten inte försämras.